• banner

CF8 Aksesuar bilen pnewmatik V görnüşli top klapan

CF8 Aksesuar bilen pnewmatik V görnüşli top klapan

Gysga düşündiriş:

Pnewmatik V görnüşli Ball klapan, top klapanynyň aýratyn görnüşidir.Pnewmatik V görnüşli Ball klapan ýapylýan agza, sferik segmentdäki V açylyşdyr.Sharpiti gyralary bilen, sfera segmentiniň aýlanma prosesinde oturgyç bilen V açyklyk gyrkym hereketini emele getirýär.Pnewmatik V görnüşli Ball klapan metbugata güýçli täsir ediji güýje eýe.Sferik segmentdäki V açylyşy, oturgyç akymynyň kanaly bilen pudak meýdanyny emele getirýär.Aýlanma prosesinde akym kanalynyň bölek meýdanyny üýtgedip we mediýa takyk gözegçilik edip biler.Pnewmatik V görnüşli Ball klapan, aýlawly hereketli dolandyryş klapan.Adaty top klapanlary bilen deň möhürleme ýerine ýetirijiligi, gözegçilik we ýapyk funksiýalary bar.Pnewmatik ýa-da elektrik herekete getiriji bilen enjamlaşdyrylanda, pnewmatik V görnüşli Ball klapany senagat prosesinde awtomatiki dolandyryş ulgamlarynda giňden ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pnewmatik V görnüşli Ball klapan Bedeniň aýrylmaz gurluşy: Bedeniň daşarky syzmagyna sebäp bolmaýan oňat gurluş berkligi bilen aýrylmaz giriş gurluşyny kabul edýär.
Upokarky we aşaky öz-özüni ýaglaýjy podşipnik: Beden ýokary we aşaky ýaglaýjy podşipnik bilen gurulýar, baldagy bilen ýokary aragatnaşyk meýdany, ýokary göterijilik ukyby, pes sürtülme koeffisiýenti, klapan momenti peselýär.
Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň we hyzmat şertleriniň talaplaryna laýyklykda, Pnewmatik V görnüşli Ball klapan oturgyjy metal gaty möhür ýa-da PTFE ýumşak möhür ulanyp biler: Demir gaty möhürli oturgyjyň möhürleýji ýüzi gaty ergin bilen örtülen kebşirleme, top ýüzi möhürlenýän ýüzüň hyzmat möhletini uzaltmak we ýylylyga garşylygy ýokarlandyrmak üçin gaty hrom örtük ýa-da pürküji kebşirlemek, ion nitridirlemek we beýleki gatylaşdyryş bejergisi.Softumşak möhürli PTFE oturgyjy ýa-da berkidilen PTFE oturgyjy gowy möhürleýiş ýerine ýetirijiligine, poslama garşylygy we giň ulanylyş aralygydyr.

CF8 Aksesuar materially pnewmatik V görnüşli top klapan

Bedeniň görnüşi: aýrylmaz görnüş
Nominal diametri: DN15 ~ 500 (NPS1 / 2 ~ 16)
Nominal basyş: PN 1.6 ~ 4.0Mpa (Clsaa150 ~ 300)
Baglanyşyň görnüşi: flanes
Material: A216-WCB, A351-CF8, A351-CF8M, A351-CF3,
A351-CF3M, A217-WC6, A217-WC9
Bonnet: standart görnüşi: -29 ~ 250ºC
ýokary temperatura görnüşi: 250 ~ 425ºC
Gaplamak: PTFE, çeýe grafit, nikel esasly sim bilen berkidilen çeýe grafit
Kesmek wilkasynyň görnüşi: V kysymly top
Wilka materialy: A182-F304, A182-F316
Oturgyç materialy: ýumşak möhür: PTFE, RPTFE, PPL
gaty möhür: A182-F304, A182-F316
Akymyň häsiýetnamasy: takmynan deň göterim
Düzülip bilinýän gatnaşygy: 300: 1
Cv bahasy: Jikme-jiklikler üçin 5-nji tablisa serediň.
Bahalandyrylan syýahat: 0 ~ 90Ў
Oturgyç syzyş synpy: ýumşak möhür: ANSI B16.104 VI synp
Gaty möhür: ANSI B16.104 IV synp, V.

Garnitura tehniki öndürijiligi bilen CF8 Pnewmatik V görnüşli top klapan

DN (mm)
Nominal diametri DN
25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
(mm)
Oturmagyň diametri
20 26 33 40 53 66 86 104 128 170 212 255 320 368 414 460
Cv
Akymyň kuwwaty Cv bahasy
29 41 82 117 210 327 513 794 1155 2054 3209 4668 7177 11437 14479 17876-njy ýyl

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň