• banner

Partlama garşy elektrik hereketlendirijisi WCB, top klapanyny iki taraplaýyn ýapýar

Partlama garşy elektrik hereketlendirijisi WCB, top klapanyny iki taraplaýyn ýapýar

Gysga düşündiriş:

Hytaý elektrik toguny ýapýan şar klapan öndürijisi, zawod we iň oňat baha bilen üpjün ediji, Elektrik poslamaýan polatdan ýapylan top klapany 304 316 316L we beýleki poslamaýan polatdan ýasalan klapan we wyklýuçatel görnüşi, aýrylmaz görnüş, sazlaýyş görnüşi, woltly akylly görnüşli elektrik hereketlendirijisi AC220V, AC110V, AC380V, elektrik poslamaýan polatdan ýapylan şar klapany ululygy, agramy ýeňil, zyňylýan uly, işleýşi güýçli, içerde sero güýçlendiriji oturdylýar, işlemek aňsat, ygtybarlylygy ýokary, top klapan we herekete getiriji gönüden-göni birikdiriş tertibi, içerki sero ulgamy, goşmaça sero güýçlendiriji zerurlygy bolmazdan, giriş we çykyş signallary 4-20mA we 220VAC elektrik üpjünçiligini dolandyryp bolýar. Elektrik poslamaýan polatdan ýapylan top klapany ýönekeý birikmegiň, ykjam gurluşyň artykmaçlyklaryna eýedir , durnukly we ygtybarly işlemek. Top klapan üstündäki elektrik uglerod polat, nebithimiýa pudagynda we uzak aralyk pi-de giňden ulanylýan elektrik klapanyň möhüm görnüşidir.ýapmak. Klapan açmak ýa-da ýapmak üçin baldak bilen aýlanýan bölekleýin perforasiýa edilen top. Elektrik poslamaýan polatdan ýapylan top klapan, nebit, himiýa senagaty, kagyz öndürmek, metallurgiýa ýaly transport turbasynda gurşawy kesip we aýlap biler. lagym arassalaýjy we ýag çüýşeli awtoulag.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iş ýörelgesi

DC24V, AC220V ýa-da AC380V, giriş signaly (4-20mA DC, 0-10mA DC ýa-da 1-5V DC, 0-10V DC) güýji esasynda elektrik flanesli şar klapany, giriş signaly bilen degişli süýşmegi burça öwürýär süýşmesi (0 ~ 90 °), topuň aýlanmagyna gözegçilik ediň.Soňra giriş signaly proporsional sazlamany gazanmak üçin süýşmä laýyk gelýär..

Aýratynlyk

1. Easyeňil gurnama we turbanyň islendik ýerine islendik tarapa gurnap bolýar.
2. Saýlamak üçin dürli güýç çeşmeleri, şeýle hem partlama garşy görnüşi.
3. Vananyň göwresindäki akym kanaly, ýelimli suwuklygy, süýümli we gaty bölejikleri akdyrmak üçin tekiz.
4, Göni birikdiriş tertibine baglylykda, elektrik hereketlendirijisi goşmaça sero güýçlendirijisiz gurlan sero ulgamyny gurdy.
5. Top klapany bilen elektrik hereketlendirijisiniň arasynda ýaýyň baglanyşygy ýok.Integrirlenen ykjam gurluş boşlugy azaldar.
6. PTFE-iň möhürleýji materialy gowy ýaglamak we top bilen ownuk sürtülme ýitgisine eýe.Top klapanyň iş ömri has uzyn bolar ýaly.

Elektrik hereketlendirijisiniň spesifikasiýasy

Marka: OEM markasy
Goşundy: Howa garşy gorag IP67, NEMA 4 we 6
Elektrik üpjünçiligi: 24/48/110 / 220V AC 1PH, 380V AC 3PH 50 / 60Hz, ± 10% DC24 / 48 V
Elektrik üpjünçiligine gözegçilik: 110 / 220VAC 1PH, 50 / 60Hz, ± 10%
Tork aralygy: 25Nm, 30Nm, 40Nm, 45Nm, 50Nm, 100Nm, 200Nm, 400Nm, 500Nm, 600Nm,
1000Nm, 2000Nm, 4000Nm, 6000Nm.
Wezipe sikli (ýapyk): S2,70% Maks 30Min
Wezipe sikli (modulirlemek): S4,40 ~ 70% Maks 300 ~ 1600 başlangyç / sagat (Opsiýa: 100%)
Motor: Induksiýa hereketlendirijisi (Reversibe motor)
Wyklýuçatelleri çäklendiriň Açyň / ýapyň, SPDT, 250V AC 16A reýtingi
Goşmaça çäk açarlary Açyň / ýapyň, SPDT, 250V AC 16A reýtingi
Tork wyklýuçatelleri Açyň / ýapyň, SPDT, 250V AC 16A reýtingi
Dükany goramak / işlemek temp Gurlan ýylylyk goragy, 150ºC ± 5ºC açyň / 97ºC ± 15ºC ýapyň
Syýahat burçy 90ºC ± 10ºC (0ºC-110ºC)
Görkeziji: Üznüksiz ýagdaý görkezijisi
El bilen ýazmak: Aýyrmak mehanizmi
Öz-özüňi gulplamak Iki gezek gurçuk enjamlary bilen üpjün edilýär
Mehaniki saklaýjy 2 sany daşarky sazlap bolýan nurbat
Kosmos gyzdyryjy 10W (110 / 220V AC) Kondensasiýa garşy
Kabel ýazgylary Üç sany PF3 / 4 kran (diňe standart görnüş)
Ricaglamak Mol ýagy (EP görnüşi)
Terminal blok Bahar ýüklenen leňňeriň görnüşi
Materiallar Polat, alýumin garyndysy, AI bürünç, polikarbonat
Daşky gurşawyň temperaturasy -20ºC ~ 70ºC (elektron tagtadan başga)
Daşky gurşaw çyglylygy 90% RH Maks. (Kondensasiýa däl)
Wibrasiýa garşy XY Z 10g, 0,2 ~ 34Hz, 30 minut
Daşarky örtük Gury poroşokdan öň anodizasiýa bejergisi, poliester
Ulanylýan metbugat: Suw, ýag, gaz, azot kislotasy, sirke kislotasy
Ulanylýan ýer: Senagat, suw arassalamak, nebit we gaz
Şahadatnama: CE / API / DNV / FDA / ISO9001-2008
Synag synagy: Mugt (30 dollardan aşakda) bir nusga, ýük ýygnamak
Gaplamak: Plastik halta, karton we poliwer kassasy / Müşderiniň islegine görä
Töleg: T / T, L / C, D / P, Western Union, Paypal
Port: Ningbo / Şanhaý porty / Müşderiniň haýyşy
Eltip beriş wagty: Adatça T / T goýum tölegini alandan soň 30 günüň içinde
Eltip bermegiň möhleti: FOB / CNF / CIF, Müşderiniň haýyşy
Meýletin funksiýa Dehumidify gyzdyryjy, tutawaç we ş.m.
Gabat gelýän klapan Elektrik şar klapan, elektrik kebelek klapan, elektrik dolandyryş klapan
Programma meýdany tebigy gaz, nebit, himiýa in engineeringenerçiligi, Metaly ýuwmak, Kagyz ýasamak, Çap etmek we boýamak, Elektrik, Magdançylyk, Biofarmasiýa, Öý himiki serişdeleri, Iýmit we içgi, Suw arassalamak, Howa bilen işlemek, Mehaniki enjamlar we beýleki pudaklar.

Esasy tehniki parametrler

Beden görnüşi Döküm klapanyndan göni
Nominal diametri DN15 ~ 300mm
Nominal basyş PN1.6, 2.5, 4.0, 6.4 MPa;ANSI 150, 300LB;JIS 10, 20, 30K
Flanes standarty JIS, ANSI, GB, JB, HG
Baglanyşyk Flanes görnüşi, kebşirleme görnüşi, nurbat görnüşi
Bonnet görnüşi Toplum
Beziň görnüşi Basyş plastinkasynyň gysyş görnüşi
Gaplamak V görnüşli PTFE, çeýe grafit
Kesmek görnüşi O görnüşli top
Akym häsiýetli Takmynan çalt açyk görnüş
Aktuator modeli DSR, 3810R, DZW, HQ, PSQ
Esasy parametr Kuwwaty: 220V / 50Hz, 380V / 50Hz, giriş signaly: 4-20mA ýa-da 1-5V · DC, çykyş signaly: 4-20mA · DC
Gorag derejesi: IP65 (ýa-da IP67), ýangyna garşy: ExdIIBT4, El funksiýasy: Dereje
Daşky gurşawyň temperaturasy: -25 ~ + 70ºC, Daşky gurşawyň çyglylygy: ≤95%

Esasy çykyş

DN (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
KV 21 38 72 112 170 273 384 512 940 1452 2222 3589 5128 7359
Basyş diferensiýasy (MPa) OmNominal basyş
Hereket aralygy 0 ~ 90 °, 0 ~ 360 °
Syzdyrma S. GB / T4213-92 laýyklykda, KV0.01% -den az
Içerki ýalňyşlyk ± 1%
Hysteris ýalňyşlygy ± 1%
Öli topar ≤1%
Aralygyny sazlaň 250: 1 350: 1

Bölekleriň materiallary

1 Çep beden WCB, CF8, CF8M, CF3M
2 Sag beden WCB, CF8, CF8M, CF3M
3 Oturgyç PEFE, PPL, 304,316
4 Top 2Cr13,304,316
5 Kök 2Cr13,304,316
6 Gaplamak PTFE / Çeýe grafit
7 Bezeg gaplamak WCB, CF8, CF8M, CF3M

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň