• banner

CF8 poslamaýan polat pnewmatik tankyň aşaky klapan

CF8 poslamaýan polat pnewmatik tankyň aşaky klapan

Gysga düşündiriş:

ZMQF / ZSQF görnüşi Pnewmatik tankyň aşaky klapan

Aýratynlyk:

1.Bir bölek dizaýn, akym kanalynda hiç hili blok ýok 、 kiçi akym garşylygy dead Öli zona ýok

2.Akym kanalynyň üstündäki gum partlamasy, köýnege çydamly

3.Akym kanalynyň üstündäki reňk Teflon, sanitariýa standartyna laýyk gelýär

4.Möhürleýji ýüz materialy PTFE, nol syzyşa ýetiň

5.Klapanyň el tigirleri bar, şonuň üçin gaz çeşmesi şowsuz bolsa henizem işleýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

pnewmatik aşaky tank klapan (Tank klapan, burç aşaky klapan, aşaky drena val klapan, Flush monta val klapany we ş.m. diýilýär) reaktorlar, gämiler, awtoklawlar we saklaýyş tanklary üçin zeýkeş we öli boş ýerleri ýapmak üçin niýetlenendir.Öli boş ýeriň ýapylmagy, klapan oturgyjyny gäminiň aşagy bilen ýerleşdirmek arkaly amala aşyrylýar.Bu, gäminiň burnundaky önümiň islendik gurluşyny ýok edýär.

1. El bilen dolandyrylýan tankyň aşaky burç klapanynyň bu diapazony y görnüşli integral gurluşda öndürilýär;

2. Zähmeti tygşytlamak üçin howa silindriniň işleýşi adatydyr;

3. Açyk / ýapyk işlemek üçin gysga urgy;

4. Iki ýokarlanýan disk görnüşi (klapan tankda açylýar) we peseldýän disk görnüşi ((klapan klapana açylýar) Quanshun klapan tarapyndan dizaýn edilip bilner;

5. Vananyň oturgyjynyň we klapan diskiniň möhürleýji ýüzü sementlenen karbidiň üstünde ýa-da wolfram karbidi bilen boýalýar.Kömekçi çyzgy möhürlemesi, möhürleýiş işiniň ygtybarlylygyny kepillendirýär.

6. Diskiň ýokarlanýan görnüşi üçin gabygyň döwülmegi.

Tehniki parametrler

Ölçegi: 2 "~ 14" DN50 ~ DN350

Basyş 150 150 synp ~ 600 PN1.0 ~ PN16

Beden materialy : WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M we ş.m.

Baglanyş görnüşi : Flanes, kebşirlemek we ş.m.

Sürüji usuly: El bilen, pnewmatik

Esasy spesifikasiýa we tehniki parametr

Nominal diametri DN (mm)

25X50

50X80

80X100

80X125

100X125

125X150

150X200

200X250

250X300

Bahalandyrylan akym koeffisiýenti Kv

11

43

110

110

170

275

440

690

960

Bahalandyrylan urgy L (mm)

30

40

60

100

Aktuator meýdany (cm²)

ZMQF

320

600

720

1600

ZSQF

300

415

616

1134

Içerki akym häsiýetli

Çalt açyň

Nominal basyş PN (MPa)

1.6、2、4、5、6.3

Gurluşy

Iýmit klapanyny goýuň feed Iýmit klapanyny goýuň

Rugsat berilýän syzmak

Metal möhür

IV 、 V synp

Softumşak möhür

VI ero Nol syzmak

Baglanyş formasy

Flanes: HG / T20592-2009RF

Gaz çeşmesiniň basyşy Ps (MPa)

ZMQF

0.35

ZSQF

0.4 ~ 0.6

Goýmalar

Uçurym senagaty

Himiki

Polat senagaty

Magdançylyk pudagy

Derman senagaty

Gowy himiki amal

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary