• banner

Uçar görnüşi diferensial basyş klapany

Uçar görnüşi diferensial basyş klapany

Gysga düşündiriş:

ZZYVP Uçarman öz-özi işleýän basyş sazlaýjy elektrik we howa üpjünçiligi bolmazdan işläp bilýär. ZZYVP Uçarman öz-özüni dolandyrýan basyş sazlaýjy, awtomatiki sazlamany we basyşyň hemişelik bahasyny amala aşyrmak üçin sazlanan gurşawyň öz-özünden basyş üýtgemelerini ulanýan energiýa tygşytlaýjy basyş dolandyryş klapanydyr. klapandan soň.ZZYVP Uçarman öz-özüni dolandyrýan basyş sazlaýjy ulanylýan gurşaw: poslamaýan gaz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlygy

ZZYVP Uçarman öz-özi işleýän basyş sazlaýjy elektrik we howa üpjünçiligi bolmazdan işläp bilýär. ZZYVP Uçarman öz-özüni dolandyrýan basyş sazlaýjy, awtomatiki sazlamany we basyşyň hemişelik bahasyny amala aşyrmak üçin sazlanan gurşawyň öz-özünden basyş üýtgemelerini ulanýan energiýa tygşytlaýjy basyş dolandyryş klapanydyr. klapandan soň.ZZYVP Uçarman öz-özüni dolandyrýan basyş sazlaýjy ulanylýan gurşaw: poslamaýan gaz.
ZZYVP Uçarman öz-özüni dolandyrýan basyş sazlaýjy, iş wagtynda direktora nyşana basyş edip biler, şonuň üçin amatly, çalt, zähmeti tygşytlaýjy we wagt tygşytlaýjydyr. .
ZZYVP Uçarman öz-özi işleýän basyş sazlaýjysy, gazyň dekompressiýasy üçin ýörite ulanylýan ZZY öz-özüni dolandyrýan klapandan iki esse köpdür, bu ýerde klapanyň öňündäki basyş 1 ~ 8bar we klapandan soň basyş 15KPa-dan pesdir.

Uçarman öz-özüni dolandyrýan basyş sazlaýjy materiallaryň sanawy

Komponentiň ady Dolandyryş klapan materialy
Beden / Bonnet WCB / WCC / WC6 / CF8 / CF8M / CF3M
Klapan spool / oturgyç 304/316 / 316L (hemra garyndysynyň örtügi)
Gaplamak Adaty: -196150PT PTFE, RTFE,> 230 flexible çeýe grafitdir
Gasket Adaty: Çeýe grafit bilen poslamaýan polat, Specialörite: Metal diş görnüşli gazyk
Dolandyryş klapan baldagy 2Cr13 / 17-4PH / 304/316 / 316L
Diaphragma gapagy Adaty: Q235, Specialörite: 304
Diafragma Güýçlendirilen poliester mata bilen NBR
dolandyryş klapan Bahar Adaty: 60Si2Mn, Specialörite: 50CrVa

Uçarman öz-özüni dolandyrýan basyş sazlaýjy tehniki parametr

Nominal diametri DN (mm) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
Oturgyç diametri DN (mm 6 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
Koeffisiýenti (KV) 0.32 4 5 8 12.5 20 32 50 80 125 160 320
basyş aralygy KPa 0.5-100
Nominal basyş PN (MPa) 1.0 1.6
Iş temperaturasyT (℃) -4080
Akym häsiýetli Çalt açmak
Erroralňyşlygy sazlamak (%) ≤5
Basyşyň peselmegine rugsat beriň (MPa) 1.6 1.6

1.1

0.4

0.6

Netijeli meýdan (cm2) 200 280

400

Syzmak IV synpVI synp

Uçarman özbaşdak işleýän basyş sazlaýjy gurluşyň çyzgysy

PILOTT~1

Uçarman öz-özüni dolandyrýan basyş sazlaýjy iş prinsipi

Pi

1. Ilki başda, ZZYVP Pilotyň öz-özi dolandyrýan basyş sazlaýjysynyň esasy klapan gaby, baharyň 11 hereket güýji astynda ýapylýar.Direktor 08, 17-nji ýaz güýji astynda açyk bolýar.
2. Orta, ok ugry boýunça dolandyryş klapanyna, 06 relýef klapanynyň üsti bilen, 08-nji re directorissýora, 08-nji re directorissýoryň we 13-nji kranly klapanyň aşagyndaky hereketlendiriji 07 diaphragma kamerasyna akýar.Aşakdaky aktuator07 diafragma kamerasynyň basyşy ýokarlanýar.Esasy klapan basyş astynda açylar.Orta, 09 we 21-nji basyş kranynyň üsti bilen klapana akýar, soňra ýokardaky aktuator07 diafragma kamerasyna we ýokardaky 08-nji diaphrag kamerasyna akýar.
3.Klapan ýokarlanandan soň P2 basyş ýokarlananda, ýokardaky hereketlendiriji 07 diafragma kamerasynda hereket edýän P4 basyş ýokarlanýar, esasy klapan açylyş derejesi peselýär we klapan azalandan soň basyş (başlangyç düzediş).Bu aralykda, ýokardaky 08 diaphragma kamerasynda işleýän P6 basyşy ýokarlanýar we re directorissýor 08 açylyş derejesi azalýar.Aşakdaky hereketlendiriji 07 diafragma kamerasyna P5 basyşy azalýar.ZZYVP Pilotyň öz-özi işleýän basyş sazlaýjysynyň esasy klapan açylyş derejesi hasam azalýar we klapan azalandan soň basyş azalýar (gowy sazlamak).
4.Klapandan soň P2 basyş peselende, ýokardaky hereketlendiriji 07 diafragma kamerasynda hereket edýän P4 basyş azalýar. Esasy klapan açylyş derejesi ýokarlanýar we klapan ýokarlanandan soň basyş (başlangyç düzediş).Bu aralykda, ýokardaky 08 diaphragma kamerasyna P6 basyşy azalýar, direktoryň 08 açylyş derejesi ýokarlanýar we aşaky hereketlendiriji 07 diaphragma kamerasyna P5 basyşy ýokarlanýar.Esasy klapan açylyş derejesi hasam ýokarlanýar we klapandan soň basyş ýokarlanýar (inçe sazlamak).
5.ZZYVP Pilotyň öz-özi işleýän basyş sazlaýjysynyň we direktory 08-iň esasy klapan gaby, kesgitlenen bahasyna ýetýänçä işlemez.Bu pursatda, klapandan soň basyş kesgitlenýär, dinamiki dekompressiýa amala aşyrylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň