• banner

Reaksiýany gaýtadan işlemek üçin pnewmatik kiçi akym dolandyryş klapan

Reaksiýany gaýtadan işlemek üçin pnewmatik kiçi akym dolandyryş klapan

Gysga düşündiriş:

ZXPE görnüşi, dürli gaz, suwuk we bug akymyna gözegçilik edip bilýän kiçijik oturgyç diaphragma ýeke oturgyç dolandyryş klapany. 1.6MPa-dan 11.0MPa çenli basyş synpy. Bahalandyrylan akym koeffisiýenti 4X10-a ýetip biler.-2, Şeýlelik bilen takyk gözegçilige mätäç ýeri giňden ulanýar. Gowy himiýa in engineeringenerligi 、 iýmit goşundylary 、 derman 、 elektron senagaty ýaly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ownuk akym pnewmatikdolandyryş klapanMikro akym serişdesi üçin niýetlenendir .Aş akymly pnewmatik dolandyryş klapanyň ykjam göwrümi pes basyş ýitgisini öz içine alýan S görnüşli akym geçelgesine eýe bolup, uly akym ukybyna, üýtgemegine we ýokary takyklyk akym aýratynlyklaryna mümkinçilik berýär.

Ownuk akym pnewmatik dolandyryş klapan wilkalary Cv bahalarynyň giň diapazonynda bar.Akymyň ýapylmagy IEC ýa-da JIS standartlaryna laýyk gelýär.Iň ýönekeý mehanizmler bilen birleşdirilen herekete getiriji, birnäçe çeşme bilen gurşalan ykjam, ýöne güýçli diafragma hereketlendirijisini ulanýar.

Ownuk akym pnewmatikdolandyryş klapanhighokary ýa-da pes temperaturada, ýokary basyşly çyzyklarda kiçi akymlara ygtybarly gözegçilik etmek üçin giňden ulanylýar.

Aýratynlyk :

1. Iň ýokarky gollanma goşa oturgyç dolandyryş klapan klapan oturgyjy, gowy durnuklylyk

2. Pnewmatiki çyzykly hereketlendiriji diafragma jaýyndan durýar

3. Uly sazlanylýan diapazon, Içerki sazlap boljak gatnaşygy 50

4. izolýasiýa kurtkasy bilen

5.kontrol klapan görnüşi: Bir oturgyçly görnüş, ýeň görnüşi, iki orunlyk görnüş, 3 taraplaýyn görnüş.

6.Aktuator garnituralary

  • Gyssagly kömek üçin iň oňat enjam
  • Positionerleşiji
  • Wyklýuçatelleri çäklendiriň

Esasy tehniki spesifikasiýa

Nominal diametri (mm)

20-25

Vananyň oturgyjynyň diametri Gg (mm)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

20

25

Bahalandyrylan akym koeffisiýenti Kv (Liner)

0.04

0.08

0.12

0.2

0.32

0.5

0.8

1.0

1.2

2

4.4

6.9

11

Bahalandyrylan urgy L (mm)

10

16

Diafragma täsirli meýdany (cm²)

200/280/400

Bahar aralygy Pr (Kpa)

20 ~ 100、40 ~ 200、80 ~ 240 (20 ~ 60、60 ~ 100)

Gaz çeşmesiniň basyşy (Mpa)

0.14、0.25、0.30

Miras akymynyň häsiýetnamalary

Deň göterim 、 Liner

Syzdyryjy synp

Metal klapan wilkasy: VI synp (Mikro howa köpürjik derejesi)

Nominal basyş PN (MPa)

Mpa

1.6,2.5,4.0,6.4 (6.3) /2.0,5.0,11.0

Bar

16,25,40,64 (63) / 20,50,110

Lb

ANSI: Class150 、 Class300 、 Class600

Bonokarky kapot görnüşi

Otag temperaturasy

-20 ~ 200 、 -40 ~ 250 、 -60 ~ 250

Sowadyş görnüşi

-40 ~ 350 、 -60 ~ 350

Ýokary temperatura

350 ~ 595 (ýokary temperaturaly material)

Kriogen

-60 ~ -100 、 -100 ~ -200 、 -200 ~ -250

Kesilen görnüşi sazlamak

-40 ~ 150 (PTFE bilen klapan wilkasy) -60 ~ 200 (PTFE berkitmek bilen klapan wilkasy)

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň