• banner

Pnewmatik üçburç eksantrik kebelek klapan

Pnewmatik üçburç eksantrik kebelek klapan

Gysga düşündiriş:

Beden: Poslamaýan polat, CF8, CF8M, CF3M, uglerod polat
Disk: Poslamaýan polat CF3M, CF3, CF8M, goşa poslamaýan polat, 2507,1.4529
Baldak: Poslamaýan polat
Oturýan ýerler: PTFE, RPTFE
Ölçegi: 5 ″ - 40 ″ (25mm - 1000mm)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pnewmatik üçburç eksantrik kebelek klapan giriş

Pnewmatik üç eksantrik kebelek klapan, flanes görnüşi, wafli görnüşi ýa-da çeňňek görnüşi bolan metal oturdylan kebelek klapanyndan we goşa ýa-da ýeke hereket edýän pnewmatik hereketlendiriji, Pnewmatik üç eksantrik kebelek klapan nebit, himiýa senagaty, elektrik energiýasy, metallurgiýa, iýmit, ýeňil dokma, kagyz öndürmek we beýleki pudaklarda, pnewmatik üç eksantrik kebelek klapan ≤425 temperature temperaturada, gaz, howa, bug, suw, deňiz suwy, nebit we beýleki önümçilik turbalar ulgamy üçin akymy sazlamak we kesmek üçin gurlup bilner. kebelek klapanyň hereketlendiriji görnüşlerine el bilen, gurçuk sürüjisi, pnewmatik, gidrawlik, elektrik, elektro-gidrawlik baglanyşyk we uzakdan dolandyryşy we awtomatiki işlemegi amala aşyryp bilýän beýleki herekete getirijiler girýär. oturgyç gaty we ýumşak möhürleme gabat gelýän köp derejeli gurluşy kabul edýär we işleýşi gowy. Bu önüm valv-dan ybarate korpus, kebelek plastinka, köp derejeli oturgyç, baldak, geçiriş mehanizmi we beýleki esasy komponentler. Şonuň üçin pnewmatik üç eksantrik kebelek klapan metallurgiýa, elektrik energiýasy, nebit, himiýa senagaty, howa, gaz, ýangyjy gaz we suw üpjünçiligi we zeýkeş.

Pnewmatik üçburç eksantrik kebelek klapan Önüm aýratynlyklary

Pnewmatik üç eksantrik kebelek klapan üç eksantriklik ýörelgesinde işlenip düzülendir, möhürlenýän ýeriň kosmos hereketi yzy ideal derejä ýetýär, möhürlenýän ýeriň arasynda sürtülme ýok, päsgelçilik ýok we möhürleýji material dogry saýlanar ýaly möhürlenmegi, poslama garşylygy, ýokary temperatura garşylygy we kebelek klapanyň garşylygy kepillendirilýär. Esasy aýratynlyklary aşakdakylar:
1. Ownuk açylyş momenti, çeýe, amatly we zähmeti tygşytlaýjy.
2. Üç eksantrik ýadro gurluşy kebelek plastinkasyny has berkleşdirýär we syzmazlyk üçin möhürleme öndürijiligi ygtybarlydyr.
3, ýokary basyşa garşylyk, poslama garşylyk, könelişme garşylygy, uzak wagtlap ulanmak we ş.m.

Pnewmatik üçburç eksantrik kebelek klapan spesifikasiýasy

Beden: Poslamaýan polat, CF8, CF8M, CF3M, uglerod polat
Disk: Poslamaýan polat CF3M, CF3, CF8M, goşa poslamaýan polat, 2507,1.4529
Baldak: Poslamaýan polat
Oturýan ýerler: PTFE, RPTFE
Ölçegi: 5 ″ - 40 ″ (25mm - 1000mm)
Flanesleriň ýerleşýän ýeri: EN 1092 PN10 / PN16
ASME synpy 150LB, 300LB, 600LB
AS 4087 PN 10 / PN16 / PN25 / PN40
JIS / 10K / 20K

Pnewmatik üçburç eksantrik kebelek klapan tehniki parametri

Elektrik hereketlendirijisiniň goşmaça funksiýalary goşa aktýor, ýeke aktýor
Elektrik hereketlendirijisiniň goşmaça modelleri AT seriýasy, AW seriýasy
Naprýa .eniýe AC110V, AC220V, AC24V, DC24V
Howa çeşmesiniň basyşy 2bar-8bar
Nominal diametri DN50mm ~ DN1200mm
Nominal basyş PN1.0MPa ~ PN2.5MPa
Ulanylýan temperatura -30 ~ + 425 ℃
Baglanyş tertibi sendwiç görnüşi
Beden materialy uglerod polat, poslamaýan polat
Klapan plastinka materialy uglerod polat, poslamaýan polat, garyndy polat we ş.m.
Oturgyç asty gaty garyndy, uglerod kepderi, kümüş garyndy, grafit birleşmesi
Amatly gurşaw suw suwuklygy, bug, ýag, gowşak poslaýjy serişde we ş.m.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň