• banner

220V partlaýjy çydamly hereketlendiriji flanes kebelek klapan

220V partlaýjy çydamly hereketlendiriji flanes kebelek klapan

Gysga düşündiriş:

Elektrikli metaldan ýasalan kebelek klapan giriş
Elektrikli metaldan ýasalan kebelek klapan, aşgazan garşylygy, gowy mehaniki öndürijiligi, ýokary temperatura garşylygy, ýokary basyşa garşylygy we uzak ömri bilen üç sany eksantrik gurluşy, möhürlenýän ýeriň arasynda sürtülmesiz geçirişi kabul edýär. Baglanyş tertibine görä, elektrik metalda oturýan kebelek klapan bolup biler. elektrik gaty möhürleýji flanes kebelek klapanyna we elektrik gaty möhürlenen sandwiç kebelek klapanyna bölünen, elektrik metal oturdylan kebelek klapany dürli senagat turbageçirijileri, şeýle hem poslaýjy serişdeleri bolan ýerler üçin ulanylyp bilner. Elektrik möhüri metal gaty möhür kebelek klapanyny ýa-da beýleki gaty materiallary ulanýar öndürilen we bolýar: uglerod polat, poslamaýan polat, poslamaýan polat we gaty ergin we ş.m. himiýa senagatynda, 550 ° C ýa-da ondanam az daşky gurşawy goramak, gaz, nebit, bug, suw we poslaýjy gurşawda giňden ulanylyp bilner. , we ş.m. turbadaky akymy sazlamak ýa-da kesmek üçin.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Elektrikli metaldan ýasalan kebelek klapan giriş

Elektrikli metaldan ýasalan kebelek klapan, aşgazan garşylygy, gowy mehaniki öndürijiligi, ýokary temperatura garşylygy, ýokary basyşa garşylygy we uzak ömri bilen üç sany eksantrik gurluşy, möhürlenýän ýeriň arasynda sürtülmesiz geçirişi kabul edýär. Baglanyş tertibine görä, elektrik metal oturdylan kebelek klapan bolup biler. elektrik gaty möhürleýji flanes kebelek klapanyna we elektrik gaty möhürlenen sandwiç kebelek klapanyna bölünen, elektrik metal oturdylan kebelek klapany dürli senagat turbageçirijileri, şeýle hem poslaýjy serişdeleri bolan ýerler üçin ulanylyp bilner. Elektrik möhüri metal gaty möhür kebelek klapanyny ýa-da beýleki gaty materiallary ulanýar öndürilen we bolýar: uglerod polat, poslamaýan polat, poslamaýan polat we gaty ergin we ş.m. himiýa senagatynda, 550 ° C ýa-da ondanam az daşky gurşawy goramak, gaz, nebit, bug, suw we poslaýjy gurşawda giňden ulanylyp bilner. , we ş.m. turbadaky akymy sazlamak ýa-da kesmek üçin.

Elektrikli metaldan ýasalan kebelek klapan iş prinsipi

Elektrik gaty möhürli kebelek klapan elektrik hereketlendirijisinden we metal möhür kebelek klapanyndan durýar.Klapan elektrik hereketlendirijisiniň tok sürüjisi bilen açylýar ýa-da ýapylýar.Klapan baldagy diski 0-90 dereje aralygynda yza we yza öwürmäge iterýär. Şeýle hem intelli ýumşak köp aýlawly elektrik hereketlendirijileriniň iş şertlerine görä ýygnalyp bilner ýa-da akylly sazlaýjy hereketlendirijiler kebelek klapanyň çäksiz awtomatiki wyklýuçatelini amala aşyryp biler. kebelek plastinkasy we temperaturany, akymyny, basyşyny, suwuk derejesini we beýleki parametrlerini gözegçilikde saklamak üçin kebelek klapan kebelek plastinkasynyň açylyş ululygyny özbaşdak sazlamak gowy, uzak hyzmat ömri, ýöne möhürleme öndürijiligi ýumşak möhür kebelek klapany bilen deňeşdirilende gaty pes.

Elektrik metal oturdylan kebelek klapan tehniki parametri

Nominal diametri: DN50 ~ 2000mm,
Nominal basyş: 1.0Mpa, 1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa, 6.4Mpa,
Baglanyşyk: gysyş birikmesi, flanes birikmesi
Vananyň beden görnüşi: göni guýulýan kebelek klapan
Gaplaň görnüşi: kebelek plastinka görnüşi
Akym aýratynlyklary: takmynan çalt açylyş
Möhürleýiş gurluşy: wafli kebelek klapan, flanes kebelek klapan
Möhür: metal gaty möhür
Möhürleýji halka: göwre uglerod polat, üweýişden poslamaýan polat öndürmek
Vananyň plastinkasynyň hili: Uglerod polat (WCB), poslamaýan polat 304, poslamaýan polat 316 we ş.m.
Beden materialy: Uglerod polat (WCB), poslamaýan polat 304, poslamaýan polat 316 we ş.m.
Ulanyş gerimi: gaz, suw, bug, ýag, poslaýjy serişde we ş.m.
Hereketiň diapazony: 0 ~ 90 dereje
Syzdyrmagyň mukdary: GB / T4213-92 görä, KV 10-4-e deňdir
Ulanylýan temperatura: Uglerod polat: -30 ° C ~ + 425 ° C, poslamaýan polat: -40 ° C ~ + 450 ° C,
Aktuator: Köp öwrümli elektrik gurnama, inçe kiçijik elektrik gurnama, QT akylly elektrik gurnama (partlama garşy görnüş we el bilen işleýän enjam bilen)
Elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýesi: AC220V, AC380V, DC24V
Dolandyryş formasy: kommutasiýa görnüşi (iki pozisiýaly kommutasiýa dolandyryşy), akylly dolandyryş görnüşi (4-20mA analog signal dolandyryşy)
Daşky gurşawyň temperaturasy: -30 ° C ~ + 70 ° C.
Önümiň aýratynlyklary: giň amaly, ýokary temperaturada we ýokary basyşda ulanylyp bilner, sürtülme, poslama garşylyk, uzak ömri

Elektrik metal oturdylan kebelek klapan elektrik herekete getiriji

Öçürilen görnüş: seslenme signaly: Passiw aragatnaşyk signaly / 4-20mA / garşylyk signallary.
Düzgünleşdiriş görnüşi: Giriş signaly 4-20mA / 0-10V / 1-5V
Seslenme signaly: 4-20mA / 0-10V / 1-5V
Naprýa .eniýe: AC220V \ 380V \ 110V \ 24VDC12V \ 24V we ş.m.Specialörite naprýa .eniýäni sazlap bolýar.
Partlama garşy synp: Partlama garşy EX d IIBT4 görnüşini saýlap bilersiňiz

Görnüşi Dolandyryş görnüşi Funksiýa
Elektrik herekedi Öçürmek görnüşi Seslenme: işjeň signal, passiw aragatnaşyk signaly, garşylyk, 4-20mA
  Düzgünnamanyň görnüşi Giriş we çykyş signaly: 4-20mA, 0-10v, 1-5v, wyklýuçatel, MODBUS, PROFIBUS meýdan awtobusy
  Faýl amaly Meýdan, uzakdan dolandyryş wyklýuçatelini sazlamak we MODBUS, PROFIBUS meýdan awtobusy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň