• banner

poslamaýan polatdan ýasalan pnewmatik kadalaşdyryjy klapany garyşdyrmak / üýtgetmek

poslamaýan polatdan ýasalan pnewmatik kadalaşdyryjy klapany garyşdyrmak / üýtgetmek

Gysga düşündiriş:

Pnewmatik 3 ýol bilen garyşdyrmak / bölmek sazlaýjy klapan, iki taraplaýyn akýan suwuklygy bir taraplaýyn suwuklyga garyşdyrmak üçin gurluş, garyşyk gurluşy, pnewmatik 3 ýol bilen garyşdyrmak / bölmek kadalaşdyryjy klapan goşa klapan ýadrosyny ýokary we aşak kabul edýär Birnäçe pru springina hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylan gollanma gurluşy. Pnewmatik 3 ýol garyşdyrmak / üýtgetmek sazlaýjy klapan iki toplumly iki klapan çalşyp biler we basyşy, akym tizligini, temperaturany we suwuklyk derejesini sazlamak üçin köp halatlarda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düzgünleşdiriji / gözegçilik klapan korpusyny garyşdyrmagyň pnewmatik 3 usuly aşakdaky ýaly aýratynlyklara eýedir:

1. ykjam gurluş, ýeňil agram, duýgur hereket, pes basyşyň peselmegi, täze ýokary rugsat berilýän basyş, uly klapan kuwwaty, takyk akym aýratynlyklary we amatly tehniki hyzmat we ş.m.
2.Pnewmatik 3 usul bilen garyşdyryjy kadalaşdyryjy klapan, dürli iş şertlerinde, esasanam nebit senagatynyň ýylylyk çalşygynyň temperatura gözegçilik ulgamy we beýleki pudaklara awtomatiki gözegçilik üçin ulanylyp bilner.
3. Gapdal gollanma, guýynyň durnuklylygy, yrgyldy ýok, pes sesli, sazlaýjy klapany pnewmatik 3 usul bilen garyşdyrmak ýokary basyş tapawudyny göterip biler, birikmek aňsat.
4.Nominal ululygy we basyş tapawudy pes bolsa-da, sowmak üçin kadalaşdyryjy klapany 3 usul bilen garyşdyryp bolýar.Şeýle-de bolsa, nominal ululygy DN100-den ýokary we ýokary basyş tapawudy bolsa, kadalaşdyryjy klapan bilen Pnewmatik 3 ýol garyşdyryjy sazlaýjy klapany çalşyp bolmaýar.
Spesifikasiýa
Pnewmatik 3 ýol dolandyryş klapan Bedeniň görnüşi: 3 taraplaýyn guýma globus görnüşi
Gaplaň görnüşi: 3 taraplaýyn goşa oturgyç
Adynyň ululygy: DN20 ~ 300 NPS 3/4 〞~ 12〞
Nominal basyş: PN16 ~ 100 、 KLAS 150LB ~ 600LB
Baglanyşyk: flanes: FF 、 RF 、 MF 、 RTJ
Kebşirlemek: SW 、 BW
Flanes ölçegi: IEC 60534 laýyklykda
Pnewmatik 3 ýol dolandyryş klapan
Bonnet görnüşi:
Ⅰ: standart görnüşi (-20 ℃ ~ 230 ℃)
Ⅱ: Radiatoryň görnüşi: (-45 ℃ 23 230-den ýokary ℃ waka)
Ⅲ: Pes temperaturanyň uzaldylan görnüşi (-196 ℃ ~ -45 type)
Ⅳ: Möhürli möhür görnüşi
Ⅴ: armyly izolýasiýa penjek görnüşi
Gaplamak: V görnüşi PFTE gaplamak, çeýe.grafit gaplamak we ş.m.
Gasket: Metal grafit gaplamak
Dolandyryş klapan hereketlendirijisi: Pnewmatik: köp baharly diafragma hereketlendiriji, porşen görnüşli hereketlendiriji.

Materiallaryň sanawy

Komponentiň ady Dolandyryş klapan materialy
Beden / Bonnet WCB / WCC / WC6 / CF8 / CF8M / CF3M
Klapan spool / oturgyç 304/316 / 316L (hemra garyndysynyň örtügi)
Gaplamak Adaty: -196 ~ 150 PT PTFE, RTFE,> 230 flexible çeýe grafit
Bellow 304,316,316L
Gasket Adaty: Çeýe grafit bilen poslamaýan polat, Specialörite: Metal diş görnüşli gazyk
Kök 2Cr13 / 17-4PH / 304/316 / 316L
Diaphragma gapagy Adaty: Q235, Specialörite: 304
Diafragma Güýçlendirilen poliester mata bilen NBR
Bahar Adaty: 60Si2Mn, Specialörite: 50CrVa

Klapan öndürijiligi

Pnewmatik 3 ýol dolandyryş klapan Akym häsiýetli Çyzykly, göterim
Rugsat berilýän aralyk 30: 1
Cv bahasy Göterim / çyzykly CV8.5 ~ 1280
Pnewmatik klapan / dolandyryş klapany kadalaşdyrýan 3 usul
Rugsat berilýän syzmak
Metal möhür: IV synp (0.01% bahalandyrylan kuwwat)
Syzdyryjy standart: GB / T 4213
Pnewmatik 3 ýol dolandyryş klapan öndürijiligi
Içerki ýalňyşlyk (%) ± 1.5
Yza gaýtarma tapawudy (%) .51.5
Öli zona (%) ≤0.6
Başyndan ahyryna çenli tapawut (%) ± 2.5
Bahalandyrylan syýahat tapawudy (%) ≤2.5

Klapan aýratyn talap

Specialörite synag Maddy aralaşmagyň kemçiligini ýüze çykarmak (PT), radiator synagy (RT), akymyň häsiýetli synagy,
pes temperatura synagy.
Specialörite bejergi Azot bilen bejermek, gaty ergin bilen bejermek.
Specialörite ýuwuň Pese gaçmagy we suwsuzlanmagy bejermek
Specialörite şert Specialörite turbalar ýa-da birikme, wakuum ýagdaýy, SS berkidiji, ýörite örtük.
Specialörite ölçeg Uzynlygy ýa-da ölçegi bilen ýöriteleşdirilen ýüz
Synag we gözden geçirmek Üçünji tarap synag hasabaty

Tehniki parametr

Oturgyçlaryň diametri (mm) 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Bahalandyrylan akym koeffisiýenti, CV 8.5 13 21 34 53 85 135 210 340 535 800 1280
Nominal ululygy Syýahat Opsiýa akymynyň koeffisiýenti Cv ★ ★ standart ● maslahat berilýär)
DN25 16 mm
DN32 25 mm
DN40
DN50
DN65 40mm
DN80
DN100
DN125 60mm
DN150
DN200
DN250 100mm
DN300

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň