• banner

ZZYN Iki oturgyç özbaşdak işleýän sazlaýjy

ZZYN Iki oturgyç özbaşdak işleýän sazlaýjy

Gysga düşündiriş:

ZZYN Iki orunlyk özbaşdak dolandyryjy, iki orunlyk gurluş bolup, basyşy orta energiýa we daşarky energiýa bolmazdan kesgitlenen baha hökmünde sazlap bilýär. ZZYN Iki oturgyçly özbaşdak işleýän sazlaýjynyň iň artykmaçlyklary, oňa laýyk bolup biler. Hiç hili kuwwatly iş ýok we pnewmatik enjam ýok, goşmaça, ZZYN Iki oturgyçly özbaşdak sazlaýjy, ahyrky ulanyjy üçin energiýa tygşytlap biler we basyş kesgitlenen çäkde sazlanyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Özbaşdak işleýän sazlaýjynyň dürli iş şertlerine görä aşakdaky görnüşleri bar:

ZZYP (bir oturgyçly görnüş), ZZYM (ýeň görnüşi) we ZZYN (goşa oturgyç görnüşi) we ZZYN Iki oturgyçly özbaşdak sazlaýjy, umumy, uzyn boýly we sowadyş görnüşi ýaly üç dürli gapagy bar.Dürli amaly programmalar üçin ZZYN Iki oturgyçly öz-özüni dolandyrýan sazlaýjynyň üç dürli hereketlendirijisi bar: film / porşen / jaň.
ZZYN Iki orunlyk özbaşdak dolandyryjy, akylly we takyk kadalaşdyrmak, kiçi ýer we ýönekeý işlemek ýaly beýleki artykmaçlyklara eýedir we nebit, himiýa, elektrik energiýasy, metallurgiýa, azyk, dokma önümlerinde gazyň, bugyň ýa-da suwuň basyş gözegçiliginde giňden ulanylýar. , tehnika, raýat gurluşyk pudagy.
ZZYN Iki oturgyçly öz-özüni dolandyrýan sazlaýjy, AMSE / API / BS / DIN / GB standartyna laýyklykda dizaýn edildi we öndürildi.

ZZYN Iki oturgyçly öz-özüni dolandyrýan regultor basyşyny sazlaýyş diapazony

20181013040012426

Bellik: 1.ZZYN Iki oturgyçly öz-özüni dolandyrýan sazlaýjy, mysal üçin diafragma görnüşli hereketlendirijini alýar.ZZYN goşa oturgyçly öz-özüni dolandyrýan sazlaýjynyň basyşy 1000 ~ 3000KPa bolsa, müşderi hyzmatyna ýa-da satyjylara ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

2. aboveokardaky tablisada basyş bölüminiň aralygy.Basyşy dolandyrmak üçin töwerekdäki mediany saýlaň.Basyş aralygy näçe kiçi bolsa, takyklyk şonça-da ýokarydyr.Şonuň üçin basyş sazlaýyş çäginde ulanylmaly.
3. ZZYN klapanyň öňündäki we klapanyň arasyndaky basyş gatnaşygy, klapan 10-dan geçenden soň basyş dolandyryşy bilen goşa oturgyçly öz-özüni dolandyrýan sazlaýjy, köp basgançakly dekompressiýa ýa-da iki sany ZZYN goşa oturgyç öz-özüni dolandyrýan sazlaýjy gerek (dolandyryşy saýlap biler klapan 0.8MPa-dan pes basyşdan başga re directorissýor bilen klapan)
4.Nominal basyş 6.3MPa-dan ýokary bolanda ýörite dizaýna mätäç.
5.Bu seriýa ZZYN Iki oturgyçly özbaşdak işleýän sazlaýjynyň iň pes basyş gözegçiligi 15 KPa.
ZZYN Iki oturgyç özbaşdak işleýän sazlaýjy tehniki parametr
Nominal diametri
DN (mm)
20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Koeffisiýenti (KV) 5 8 12.5 20 32 50 80 125 160 320 450 630 900
Bahalandyrylan insult (mm) 8 10 12 15 18 20 30 40 45 60 65
Nominal diametri
DN (mm)
20
Oturgyjyň diametri
DN (mm)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20
Koeffisiýenti (KV) 0.02 0.08 0.12 0.20 0.32 0.5 0.80 1.20 1.80 2.80 4.0 5
Nominal basyş MPa 1.6,2.5,4.0,6.4 (6.3) /2.0,5.0,11.0
Bar 16,25,40,64 (63) / 20,50,110
Lb ANSI : Class150 、 Class300 、 Class600
basyş aralygy
KPa
15 ~ 50、40 ~ 80、60 ~ 100、80 ~ 140、120 ~ 180、160 ~ 220、200 ~ 260 、
240 ~ 300、280 ~ 350、330 ~ 400、380 ~ 450、430 ~ 500、480 ~ 560、540 ~ 620 、
600 ~ 700、680 ~ 800、780 ~ 900、880 ~ 1000、900 ~ 1200、1000 ~ 1500 、
1200 ~ 1600、1300 ~ 1800、1500 ~ 2100 、
Akym häsiýetli Çalt açmak
Takyklygyny sazlaň ± 5-10 (%)
Işlemek
TemperaturaT (℃)
-60 ~ 350 (℃) 350 ~ 550 (℃)
Syzmak IV synp VI VI synp

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň