• banner

4 ~ 20mA ýeň görnüşli ýokary basyşly elektrik dolandyryş klapan

4 ~ 20mA ýeň görnüşli ýokary basyşly elektrik dolandyryş klapan

Gysga düşündiriş:

ZAZM ýeňli elektrik dolandyryş klapan göni syýahat elektrik hereketlendirijisiniň DKZ görnüşinden we ýeň dolandyryş klapany iki bölekden durýar, bir fazaly AC 220V ýa-da DC 380V elektrik üpjünçiligi bilen 0 ~ 10mA ýa-da 4 ~ 20mA kabul ediň DC signaly, awtomatiki dolandyryş klapan açylmagy, turbageçiriji suwuklygyň basyşyny, akymyny, derejesini we beýleki parametrlerini yzygiderli sazlamak.ZAZM ýeňli elektrik dolandyryş klapan duýgur, amatly ulanylyş, energiýa we çalt signal beriş häsiýetleri.ZAZM ýeňli elektrik dolandyryş klapan elektrik energiýasynda, metallurgiýada, himiýa senagatynda, dokma we beýleki senagat awtomatiki dolandyryş ulgamynda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

4 ~ 20mA ýeň görnüşli ýokary basyşly elektrik dolandyryş klapan spesifikasiýasy

Elektrik dolandyryş klapan
Beden görnüşi:
göni guýma globus görnüşi arkaly
Gaplaň görnüşi: deňagramly ýeň wilkasynyň görnüşi
Adynyň ululygy: DN25 ~ 400, NPS 1 〞~ 16〞
Nominal basyş: PN16 ~ 100 、 KLAS 150LB ~ 600LB
Baglanyşyk: flanes: FF 、 RF 、 MF 、 RTJ
Kebşirlemek: SW 、 BW
Flanes ölçegi: IEC 60534 laýyklykda
ZAZM ýeňli elektrik dolandyryş klapan Bonnet görnüşi: Ⅰ: standart görnüşi (-20 ℃ ~ 230 ℃)
Ⅱ: Radiatoryň görnüşi: (-45 ℃ 23 230-den ýokary ℃ waka)
Ⅲ: Pes temperaturanyň uzaldylan görnüşi (-196 ℃ ~ -45 type)
Ⅳ: Möhürli möhür görnüşi
Ⅴ: armyly izolýasiýa penjek görnüşi
Gaplamak: V görnüşi PFTE gaplamak, çeýe.grafit gaplamak we ş.m.
Gasket: Metal grafit gaplamak
Aktuator: Elektrik: DZK seriýaly hereketlendiriji.

4 ~ 20mA ýeň görnüşli ýokary basyşly elektrik dolandyryş klapan materiallarynyň sanawy

Komponentiň ady Dolandyryş klapan materialy
Beden / Bonnet WCB / WCC / WC6 / CF8 / CF8M / CF3M
Klapan spool / oturgyç 304/316 / 316L (hemra garyndysynyň örtügi)
Gaplamak Adaty: -196 ~ 150 PT PTFE, RTFE,> 230 flexible çeýe grafit
Bellows 304/316 / 316L
Gasket Adaty: Çeýe grafit bilen poslamaýan polat, Specialörite: Metal diş görnüşli gazyk

4 ~ 20mA ýeň görnüşli ýokary basyşly elektrik dolandyryş klapan öndürijiligi

Elektrik dolandyryş klapan Akym häsiýetli Çyzykly, deň göterim, çalt açyk
Rugsat berilýän aralyk 50: 1 (CV <6.3 30: 1)
Cv bahasy Göterim CV1.6 ~ 630 , çyzykly CV1.8 ~ 690
Elektrik dolandyryş klapan Rugsatly syzmak Metal möhür: IV synp (0.01% bahalandyrylan kuwwat)
Softumşak möhür: VI synp (köpük derejesi)
Syzdyryjy standart: GB / T 4213
ZAZM ýeňli elektrik dolandyryş klapan öndürijiligi
Içerki ýalňyşlyk (%) ± 1.0
Yza gaýtarma tapawudy (%) ≤1.0
Öli zona (%) ≤1.0
Başyndan ahyryna çenli tapawut (%) ± 2.5
Bahalandyrylan syýahat tapawudy (%) ≤2.5

4 ~ 20mA ýeň görnüşli ýokary basyşly elektrik dolandyryş klapan aýratyn talap

Specialörite synag Maddy aralaşmagyň kemçiligini ýüze çykarmak (PT), radiator synagy (RT), akymyň häsiýetli synagy,
pes temperatura synagy.
Specialörite bejergi Azot bilen bejermek, gaty ergin bilen bejermek.
Specialörite ýuwuň Pese gaçmagy we suwsuzlanmagy bejermek
Specialörite şert Specialörite turbalar ýa-da birikme, wakuum ýagdaýy, SS berkidiji, ýörite örtük.
Specialörite ölçeg Uzynlygy ýa-da ölçegi bilen ýöriteleşdirilen ýüz
Synag we gözden geçirmek Üçünji tarap synag hasabaty

4 ~ 20mA ýeň görnüşli ýokary basyşly elektrik dolandyryş klapan hereketlendirijisi Parametri

Elektrik dolandyryş klapan görnüşi \ Usul Elektrik herekedi
3810L seriýasy
Akylly integrirlenen görnüş
Ulanylyşy Düzgünleşdirmek
Howa üpjünçiligi basyşy ýa-da elektrik üpjünçiligi naprýa .eniýesi Kuwwaty: AC 200V ± 10% 50Hz
Powera-da kuwwat: AC 380V ± 10% 50Hz
Baglaýjy Adaty görnüşi: kabel girelgesi 2-PF (G1 / 2 〞)
Partlaýjy subutnama: Gorag kurtka PF (G3 / 4 〞)
Göni hereket Giriş signalynyň ýokarlanmagy, baldagyň aşak düşmegi, klapan ýapylmagy.
Reaksiýa Giriş signalynyň ýokarlanmagy, baga çykmak, klapan açyk.
Giriş signaly Giriş / çykyş4 ~ 20mA.DC
Lag ≤0.8% FS
Çyzykly görnüş +1% FS
Daşky gurşawyň temperaturasy Adaty görnüşi: -10 ℃ ~ + 60 ℃
Kosmos gyzdyryjy bilen: -35 ℃ ~ + 60 ℃
Partlaýjy subutnama: -10 ℃ ~ + 40 ℃
Elektrik dolandyryş klapan garnituralary Kosmos gyzdyryjy (adaty görnüş)
Standart däl esbaplar, ýöriteleşdirilen bellikler gerek.

4 ~ 20mA ýeň görnüşli ýokary basyşly elektrik dolandyryş klapan parametri

Nominal diametriDN 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
Bahalandyrylan akym koeffisiýenti Kv 11/10 27/25 44/40 69/63 110/100 176/160 275/250 440/400 690/630 940/850 1200/1050 1400/1225 1600/1400
Nominal basyşPN MPa 1.6 4 6.4
DKZ hereketlendirijisine gabat geliň DKZ-4200 DKZ-4300 DKZ-5400 DKZ-5500 DKZ-5600
“Cepai” hereketlendirijisine gabat geliň A + Z64 A + Z160
Bahalandyrylan syýahat mm 16 25 40 60 100
Akym häsiýetli Deňdir göterim çyzykly
Hereket tertibi Giriş signalynyň ýokarlanmagy, klapan ýakyn ýa-da ters
Temperatura aralygy Adaty temperatura: -20 ~ 200 ℃ termiki Fin görnüşi: -60 ~ 450 ℃

Bellik: Ulanyjynyň islegine görä uly göwrümli bir orunlyk dolandyryş klapan düzülip bilner


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň