• banner

Elektrik iki taraplaýyn dolandyryş klapan

Elektrik iki taraplaýyn dolandyryş klapan

Gysga düşündiriş:

Elektrik suw gözegçiligi klapan suw basyşy, suwuň temperaturasy, suw akymyna gözegçilik etmek üçin ulanylýar, Elektrik suw dolandyryş klapany ýokarky gollanma gurluşyny, ykjam gurluşyny, S tertipli suwuklyk ýoluny, uly akym, kiçi basyş diferensial ýitgisi, giň sazlanylýan aralyk we takyk akym gözegçiligi üçin ulanylýar .Elektrik suw gözegçilik klapanynyň uly gollanma meýdany, yrgyldylara garşy ajaýyp öndürijiligi bilen häsiýetlendirilýär.Elektrik suw dolandyryş klapanynyň akylly dolandyryş moduly, daşarky pozisiýasyz elektrik hereketlendirijisine gurulýar.

01. Elektrik modulirleme dolandyryş klapan suw, bug, gaz, ýag serişdesi we akym / basyş / temperatura / derejäni dolandyrmak üçin ulanylýar, Elektrik modullaýyş dolandyryş klapany ýokarky gollanma gurluşyny, ykjam gurluşyny, S tertipli suwuklyk ýoluny, uly akym, kiçi basyş diferensial ýitgi, giň sazlanylýan aralyk we takyk akym gözegçiligi.
02
03. Elektrik modulirleme dolandyryş klapanynyň akylly dolandyryş moduly, daşarky pozisiýasyz elektrik hereketlendirijisine gurulýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iki taraplaýyn elektrik dolandyryş klapan gurluşynyň çyzgysy

Electric two way control valve

Iki taraplaýyn elektrik dolandyryş klapan hereketlendirijisiniň spesifikasiýasy

Elektrik dolandyryş klapan görnüşi \ Usul Elektrik herekedi
  3810L seriýasy
  Akylly integrirlenen görnüş
Ulanylyşy Düzgünleşdirmek
Howa üpjünçiligi basyşy ýa-da elektrik üpjünçiligi naprýa .eniýesi Kuwwaty: AC 200V ± 10% 50Hz
Powera-da kuwwat: AC 380V ± 10% 50Hz
Baglaýjy Adaty görnüşi: kabel girelgesi 2-PF (G1 / 2)
Partlaýjy subutnama: Gorag penjek PF (G3 / 4))
Göni hereket Giriş signalynyň ýokarlanmagy, baldagyň aşak düşmegi, klapan ýapylmagy.
Reaksiýa Giriş signalynyň ýokarlanmagy, baga çykmak, klapan açyk.
Giriş signaly Giriş / çykyş420mA.DC
Lag ≤0.8% FS
Çyzykly görnüş ≤ + 1% FS
Daşky gurşawyň temperaturasy Standart görnüşi: -10 ℃+60
Kosmos gyzdyryjy bilen: -35 ℃+60
Partlaýjy subutnama: -10 ℃+40
Elektrik dolandyryş klapan garnituralary Kosmos gyzdyryjy (adaty görnüş)
Standart däl esbaplar, ýöriteleşdirilen bellikler gerek.

Adaty material sahypasy

Vananyň korpusynyň materialy: Döküm demir, guýma polat, poslamaýan polat we ş.m.
Basyş derejesi: 1.6Mpa, 4.0Mpa, 6.4Mpa
Baglanyş görnüşi: Flanes birikdirmesi
Temperatura diapazony: Adaty temperatura -20 --- 230º malylylyk şugundyrynyň görnüşi -60 --- 450º
Işleýiş formasy: Awtomatiki açyk ýa-da ýapyk
Akymyň häsiýetnamasy: deň göterim, çyzyklylyk
Syzdyrma: Bir oturgyçly klapan: 0.01 * kw
Iki orunlyk klapan, ýeňli klapan: 0,5% * baha Kv

DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Diametri (mm) 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Kv klapan 1.2 2 3.2 5 8 12 20 32 50 80 120 200 280 450 700 1100
PN (Mpa) 1.6 4 6.4
BELL aktuator görnüşi BELL-A + Z64
Bahalandyrylan insult (mm) 10 16 25 40 60 100
Akymyň häsiýetnamasy deň göterim akymynyň häsiýetli çyzyklylygy
Hereketiň görnüşi Elektrik togy / öçürilmegi
Temperatura Adaty temperatura: -20 ~ 200 ° C.
Ahyrky görnüşi: -60 ~ 450 ° C.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň