• banner

Elektrik bugynyň temperaturasyna gözegçilik klapan

Elektrik bugynyň temperaturasyna gözegçilik klapan

Gysga düşündiriş:

Elektrik bugynyň temperaturasyna gözegçilik klapan elektrik dolandyryş klapanyndan, temperatura gözegçisinden we termokupldan ybaratdyr, elektrik bug temperaturasyna gözegçilik klapany iş basyşyna görä bir oturgyç ýa-da kapasa gönükdirilen oturgyç saýlap biler we iş temperaturasyna, elektrik temperaturasyna görä dürli material islege bagly däl dolandyryş klapan ýokarky gollanma gurluşyny, ykjam gurluşy, S tertipli suwuklyk ýoluny, uly akym, kiçi basyşyň diferensial ýitgisini, giň sazlanylýan diapazony we takyk temperatura gözegçiligini kabul edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Elektrik bugynyň temperaturasyna gözegçilik klapany Iş prinsipi

20190220051233856

 

.Elektrik Bug temperaturasyna gözegçilik klapan materiallarynyň sanawy

Komponentiň ady Dolandyryş klapan materialy
Beden / Bonnet WCB / WCC / WC6 / CF8 / CF8M / CF3M
Klapan spool / oturgyç 304/316 / 316L (hemra garyndysynyň örtügi)
Gaplamak Adaty: -196 ~ 150 PT PTFE, RTFE,> 230 flexible çeýe grafit
Bellows 304/316 / 316L
Gasket Adaty: Çeýe grafit bilen poslamaýan polat, Specialörite: Metal diş görnüşli gazyk
Dolandyryş klapan baldagy 2Cr13 / 17-4PH / 304/316 / 316L

Elektrik bugynyň temperaturasyna gözegçilik klapan öndürijiligi

Elektrik temperaturasyna gözegçilik klapan Akym häsiýetli Çyzykly, göterim, çalt açyk
Rugsat berilýän aralyk 50: 1 (CV <6.3 30: 1)
Cv bahasy Göterim CV1.6 ~ 630 , çyzykly CV1.8 ~ 690
Elektrik temperaturasyna gözegçilik klapan Rugsatly syzmak Metal möhür: IV synp (0.01% bahalandyrylan kuwwat)
Softumşak möhür: VI synp (köpük derejesi)
Syzdyryjy standart: GB / T 4213
Elektrik bugynyň temperaturasyna gözegçilik klapan öndürijiligi
Içerki ýalňyşlyk (%) ± 1.0
Yza gaýtarma tapawudy (%) ≤1.0
Öli zona (%) ≤1.0
Başyndan ahyryna çenli tapawut (%) ± 2.5
Bahalandyrylan syýahat tapawudy (%) ≤2.5

Elektrik bugynyň temperaturasyna gözegçilik klapan parametri

Elektrik temperaturasyna gözegçilik klapan görnüşi \ Usul Elektrik herekedi
DAL-30 seriýasy
Akylly integrirlenen görnüş
Ulanylyşy Düzgünleşdirmek
Howa üpjünçiligi basyşy ýa-da elektrik üpjünçiligi naprýa .eniýesi Kuwwaty: AC 200V ± 10% 50Hz
Powera-da kuwwat: AC 380V ± 10% 50Hz
Baglaýjy Adaty görnüşi: kabel girelgesi 2-PF (G1 / 2 〞)
Partlaýjy subutnama: Gorag kurtka PF (G3 / 4 〞)
Göni hereket Giriş signalynyň ýokarlanmagy, baldagyň aşak düşmegi, klapan ýapylmagy.
Reaksiýa Giriş signalynyň ýokarlanmagy, baga çykmak, klapan açyk.
Giriş signaly Giriş / çykyş4 ~ 20mA.DC
Lag ≤0.8% FS
Çyzykly görnüş +1% FS
Daşky gurşawyň temperaturasy Adaty görnüşi: -10 ℃ ~ + 60 ℃
Kosmos gyzdyryjy bilen: -35 ℃ ~ + 60 ℃
Partlaýjy subutnama: -10 ℃ ~ + 40 ℃
Elektrik temperaturasyna gözegçilik klapany Garnituralar Kosmos gyzdyryjy (adaty görnüş)
Standart däl esbaplar, ýöriteleşdirilen bellikler gerek.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň